Fristen for å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF) er 30. april (samordnet rapportering).

Publisert torsdag 8. april 2021

OBLIGATORISK REGISTERING!

Alle golfklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til NIF via samordnet rapportering (Idrettsregisteringen).

Samordnet rapportering er åpen fra 1. til 30. april.

Rapporteringen skal gjøres i KlubbAdmin og klubben (klubbens leder) har fått e-post med informasjon fra NIF.

Spørsmål vedr. pålogging og bruk av KlubbAdmin skal rettes til NIF på e-post support@idrettsforbundet.no eller tlf. 21 02 90 90.

Ettersom integrasjonen mellom GolfBox og idrettens sentrale medlemsregister ikke er ferdigstilt, må klubben selv legge inn medlemstall i KlubbAdmin. Medlemstallene finnes i en ferdig generert rapport i GolfBox og skal legges inn uendret.

Rapporten finner du ved å logge inn som administrator i GolfBox og gå til Rapporter --> Idrettsregisteringen (NIF) --> Statistikk pr. 31.12.2020.

NB! Det skal rapporteres antall medlemmer og antall aktive medlemmer. Bruk de samme tallene fra rapporten i GolfBox for rapportering av både antall medlemmer og antall aktive medlemmer.

SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR VARER OG TJENESTER

Klubber med både over og under 5 millioner i omsetning kan søke om momskompensasjon samtidig med rapporteringen av medlemsopplysninger.

Klubber med over 5 millioner i omsetning og som pga. koronasituasjonen ikke har fått avholdt årsmøte, bør vente med å sende inn søknaden inntil nødvendig dokumentasjon foreligger.

Endelig frist for søknad om momskompensasjon er 15. august 2021.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club