Fristen for å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF) er 30. april (samordnet rapportering).

Publisert mandag 4. april 2022

OBLIGATORISK REGISTERING!

Alle golfklubber er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til NIF via samordnet rapportering (Idrettsregisteringen).

Samordnet rapportering er åpen fra 1. til 30. april.

Rapporteringen skal gjøres i KlubbAdmin og klubben (klubbens leder) har fått e-post med informasjon fra NIF. Spørsmål vedr. pålogging og bruk av KlubbAdmin skal rettes til NIF på e-post support@idrettsforbundet.no eller tlf. 21 02 90 90.

Ettersom integrasjonen mellom GolfBox og idrettens sentrale medlemsregister ikke er ferdigstilt, må klubben selv legge inn medlemstall i KlubbAdmin. Om det finnes forhådsutfylte tall for din klubb er det svært sannsynlig at de ikke er korrekte.

Medlemstallene finnes i en ferdig generert rapport i GolfBox og skal legges inn uendret.

Rapporten finner du ved å logge inn som administrator i GolfBox og gå til Rapporter --> Idrettsregisteringen (NIF) --> Statistikk pr. 31.12.2021.

NB1! Det skal rapporteres antall medlemmer og antall aktive medlemmer. Bruk de samme tallene fra rapporten i GolfBox for rapportering av både antall medlemmer og antall aktive medlemmer.

NB2! I forbindelse med integrasjonen av medlemsdatabasen i GolfBox og Idrettens sentrale database (NIF) har det teknisk sett vært nødvendig å gjøre et valg av medlemssystem i KlubbAdmin. I praksis betyr det at alle golfklubber som ikke tidligere har valgt et medlemssystem, midlertidig er satt med KlubbAdmin som medlemssystem. Dette vil senere bli endret til GolfBox uten at klubben behøver å gjøre noe, hverken nå eller senere.

SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR VARER OG TJENESTER

Klubber med både over og under 5 millioner i omsetning kan søke om momskompensasjon samtidig med rapporteringen av medlemsopplysninger.

Endelig frist for søknad om momskompensasjon er 15. august 2022.

Spørsmål til NIF?

E-post: support@idrettsforbundet.no
Tlf.: 21 02 90 90

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club