NGF har i dag sendt viktig informasjon om WHS til alle som er registrert i GolfBox som leder av en klubbs handicapkomité.

Publisert tirsdag 10. desember 2019

Den samme informasjonen er sendt til alle klubber til den e-post adresse som registrert i GolfBox.

Dersom leder av handicapkomiteen og/eller klubben ikke har mottatt denne informasjonen skyldes dette at e-post adressene klubben har registrert i GolfBox enten er feil, ikke gjelder lenger eller at det ikke er registrert noen e-post adresser.
Ta kontakt med NGF på handicap@golfforbundet.no dersom informasjonen ikke er mottatt og oppdater samtidig GolfBox med korrekt kontaktinformasjon.

Hold deg oppdatert om WHS på NGFs hjemmesider.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club