Regjeringen kom søndag 3. januar 2021 med innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i Norge de siste ukene.

Publisert tirsdag 5. januar 2021

Innstrammingene har dessverre negative konsekvenser også for golfen og gjør at hele landet nå må tilpasse seg tiltak som til og med er strengere enn det sterkt smittebelastede områder har måttet leve med en stund. For idretten skriver Helsedirektoratet:

ANBEFALINGER 4.-18. JANUAR 2021

Gjelder overordnet for idrettsveilederen (veilederen for øvrig er ikke endret).

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
LOKALE TILTAK

Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Både idrettsforbundet (NIF) og golfforbundet (NGF) tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd (f.eks. golfklubber) om å følge anbefalingene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club