Hva bør dere ta hensyn til? Smitteverninformasjon og retningslinjer

Publisert fredag 23. oktober 2020

Vi er på vei over i en del av året der simulatorspill og annen innendørs golftrening blir mer og mer aktuelt. Fortsatt herjer koronaen og setter begrensninger på vår frihet. Det må eiere og driftere av innendørs golfanlegg ta hensyn til, og være bevisste på hva som kan medføre smitterisiko.

Det er store forskjeller på innendørsanleggenes størrelse, utforming og tekniske utrustning. Noen har store anlegg med installert ventilasjonsanlegg som gir god luftutskifting, flere toaletter og luftige arealer for passeringer, mens andre har små bygg uten ventilasjonsanlegg, ett toalett og trange passasjer. I tillegg er det forskjeller og stadige variasjoner i smittetrykket rundt om i landet.

Bortsett fra å overholde de 3-4 viktigste smittevernreglene gjør disse forskjellene det uhensiktsmessig å lage ett sett med retningslinjer som skal være dekkende for simulatorer og innendørs golfsentre over hele landet. Vi vil likevel be dere tenke over og passe på:

 • Har dere trange passasjer der det ikke er mulig å hold nødvendig avstand og derfor må regulere ankomst/avgang?
 • Vurder bruk av munnbind.
 • Har dere ventilasjon som tilfredsstiller opphold for mange personer over lang tid, eller må dere sette antallsbegrensninger og lufte ut mellom hver gruppe?
 • Maks to per simulator?
 • Maks … per puttegreen, … per …..
 • Hvordan håndterer dere bestilling og betaling på en mest mulig smittefri måte?
 • Hvordan holder dere kontroll med og oppbevarer oversikt (navn, telefonnr., bostedskommune), over de som er innom til enhver tid? Skal «tilskuere» være tillatt?
 • Har dere gode og sikre opplegg for desinfisering ved ankomst?
 • Det er kanskje fornuftig å gi beskjed om at eventuelle stoler og andre møbler ikke skal flyttes på?
 • Berøringsskjermen skal kun brukes av en i gruppen og rengjøres før og etter bruk?
 • Man skal kun bruke eget utstyr. Nødvendige baller, pegger, … kan kjøpes ….
 • Alle køller bortsett fra den du skal bruke skal stå i bagen.
 • Hva med mat og drikke?
 • Hvordan håndterer vi som eier/driftsansvarlig et forsvarlig smittevernrenhold under og etter dagen?
 • Hvordan gir vi tydelige beskjeder til brukerne, om retningslinjene for bruk av lokalet (tidsdisponering, disiplin, konsekvenser av brudd, ..)? Plakater, nettsider, ….
 • … etc.

De generelle plakatene om hovedreglene i smittevern finner dere her, og noen av de er aktuelle også for innendørssentre. Bruk dem!

Dere må nok i tillegg lage egen informasjon som er tilpasset deres situasjon. Her finner dere noen eksempler på slike:

Her finner dere smittevernveilederen som er utarbeidet i et samarbeid mellom Helsedirektoratet og idretten v/NIF.

På grunn av de stadige variasjonene i smittetrykket må dere også hele tiden holde dere orientert om, og søke kontakt mot kommunelegen/lokale smittevernmyndigheter for å få hjelp til hvordan dere må tilrettelegge deres drift på en sikker måte.

Lykke til med å ta vare på golfen og våre spillere også gjennom vintersesongen!

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club