NGF og BTF Innsikt går sammen for å finne ut mer om den norske golferen. Avtalen skal komme hele Golf-Norge til gode.

Publisert tirsdag 30. november 2021

NGF har over tid sett behov for en profesjonell partner som kan bidra med økt innsikt og analyse av den norske golfspilleren. Mer kunnskap og forståelse er viktig for både rekrutteringen og ivaretakelsen av medlemmene, spesielt i en periode med stor vekst.

Med 127.000 registrerte medlemskap er tallene i Golf-Norge høyere enn noen gang. I løpet av koronapandemien har norske golfklubber tatt imot over 30.000 nye spillere, og størst økning er det blant barn og unge, som har andre ønsker og krav. Samtidig har aktivitetsnivået på golfbanene nær doblet seg.

Når samfunnet finner en ny normal omkring forsamlinger inne, reise og kulturtilbud, vil tilbudet av aktiviteter den typiske golfspiller kan velge å være med på "eksplodere". Flere vil tenke på alt annet man kan gjøre, og hva man planlegger å bruke penger på, i 2022 og 2023. Da gjelder det å forstå mer av de dypere motivasjonene for hvorfor golf ble så populært under pandemien, og hvordan de ulike målgruppene kan tenke at sporten er et varig valg.

For å ruste seg i denne konkurransen har NGF og BTF Innsikt signert en samarbeidsavtale som innebærer at konsulentselskapet skal hjelpe til med innsikt i golferen samt golfens merkevarestrategi. Selskapet holdt innlegg på Golftinget i både 2019 og 2021, og har i tillegg utviklet en tilpasset metode for å bedre klubbens innsikt og merkevarestrategi.

Det unike med Sosioraster, som er vårt verktøy og metode, er den sosiokulturelle rammen vi kan plassere golf inn i. - Vi kan hjelpe klubbene med å utvikle historier som forsterker de relativt unike egenskaper de ulike segmentene har. Selv om det er forskjell på Oslo-området, Trøndelag, Stavanger, Bergen, og mindre områder som for eksempel Valdres, ser vi mange trekk ved golferne som er felles. Mye ved en lokal merkevarestrategi dreier seg om å oversette til regionale forhold. Ikke finne på noe helt nytt. - De beste forskerne på kreativitet hevder at klare rammer og begrensninger er det som skal til for å være kreative på en relevant måte. Jeg vil påstå at vår metode gir klubbene dette fundamentet. Vi skal sammen finne de mest differensierende egenskapene som gjør at klubben konkurrer om målgruppenes tid og penger. Og vi må grave dypt. Dypere enn det som blir fortalt.

BTF Innsikt:
Dag Inge Fjeld
fjeld@btfinnsikt.no 
Tlf: 907 77 803

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club