Frist for å registrere hvem som skal ha introduksjonskort for 2021 har nå gått ut, og det er ikke lengre mulig å gjøre dette elektronisk.

Publisert onsdag 19. mai 2021

De som ennå ikke har gjennomført registreringen, eller som ønsker endringer, må sende dette på e-post til goril.hansen@golfforbundet.no. Det vi trenger er navn og medlemsnummer til de som skal ha kortene. Kortene vil bli generert i løpet av mai og kortinnehaverne vil da få tilsendt informasjon til den e-postadresse som er registrert i Golfbox. Kortene er gyldig fra 1. juni, og har man ikke fått tilsendt informasjon innen den tid kan NGF kontaktes.

Minner samtidig om følgende i forhold til tildeling av introduksjonskort til klubber:

  • Ledere og en av klubbenes tillitsvalgte eller oppnevnte medlemmer som den enkelte klubb selv bestemmer tildeles introduksjonskort.
  • Klubb med bane som berettiger til slope tildeles to kort. Klubb med bane som ikke berettiger til slope og klubb med status Treningsanlegg (KMT) tildeles ikke kort. Ett kort per klubb tildeles også når flere klubber er knyttet til ett og samme anlegg. Forutsetning for tildeling av kort er at klubben har oppdatert funksjonsinformasjon i GolfBox.
  • Daglig leder/administrativt ansvarlig i norske golfklubber i minimum 50 % stilling tildeles introduksjonskort.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club