Introduksjonskort 2022 - Ny funksjonalitet i GolfMore

NGF bruker GolfMore, som en digital løsning til å administrere introduksjonskortene.

For sesongen 2022 har vi bedt GolfMore om å utvikle følgende funksjonalitet:

  • Mulighet for klubben å kunne hente ut en liste over personer som innehar introduksjonskortet i GolfMore.
  • Mulighet for klubben å hente ut en rapport i GolfMore, som viser informasjon/statistikk om bruken av introduksjonskort på klubben.
  • Automatisk utsendelse av en e-post til klubbens adresse når noen benytter introduksjonskortet.

I tillegg vil NGF utarbeide informasjonsvideoer/videoveiledninger for bruk og administrasjon av introduksjonskortet, rettet mot følgende målgrupper:

  1. Ansatte i proshop
  2. Innehavere av introduksjonskortet. 

Lenker til videoene vil bli sendt dere når de er ferdig produsert.

Tilgang til GolfMore
Liste over introduksjonskortinnehavere og rapport om bruk av introduksjonskort på klubben, vil bli tilgjengelig som menyvalg i GolfMore. Klubber som i dag ikke benytter GolfMore, vil bli opprettet som brukere i GolfMore og dere vil få tilsendt brukerkontoinformasjon fra GolfMore. Tilgang til og bruk av GolfMore til administrasjon av introduksjonskortene medfører ingen kostnad for klubben.