Introduksjonskortet 2022

Klubbene vil i løpet av kort tid få tilsendt informasjon om bestilling av NGFs Introduksjonskort for 2022.

Dette vil bli sendt til klubbens oppgitte e-postadresse i GolfBox, og for å sikre at informasjonen kommer fram oppfordrer vi til å sjekke at oppgitt e-postadresse er korrekt.

Introduksjonskortet er gyldig på norske golfklubber i perioden 1. juni til 1. november og kan benyttes en gang i året per klubb.

Her finner du «Regler for NGFs introduksjonskort og kort for merkeinnehavere».