Fra 2020 vil introduksjonskortet bli digitalt, og det vil ikke lengre sendes ut fysiske kort. GolfMore vil levere den digitale løsningen, der golfspillerne får tilgang til sitt introduksjonskort i GolfMore appen og klubbene kan registrere bruk av introduksjonskortene i GolfBox. Personer som ikke har smarttelefon, eller som av andre grunner ikke ønsker å bruke appen, vil få tilsendt en kode som klubbene kan benytte for å registrere bruken av introduksjonskortet.

Klubbene får tilsendt informasjon om bestilling av introduksjonskortet i uke 16, og frist for bestilling er 15. mai. Mer informasjon om GolfMore og bruk introduksjonskortene vil bli sendt klubbene i første halvdel av mai.

Informasjon om og regler for bruk av introduksjonskortet sendes til kortinnehaverne i uke 22. Kortet vil være gyldig for bruk fra 1. juni.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club