Publisert tirsdag 31. mars 2020

Fra 2020 vil introduksjonskortet bli digitalt, og det vil ikke lengre sendes ut fysiske kort. GolfMore vil levere den digitale løsningen, der golfspillerne får tilgang til sitt introduksjonskort i GolfMore appen og klubbene kan registrere bruk av introduksjonskortene i GolfBox. Personer som ikke har smarttelefon, eller som av andre grunner ikke ønsker å bruke appen, vil få tilsendt en kode som klubbene kan benytte for å registrere bruken av introduksjonskortet.

Klubbene får tilsendt informasjon om bestilling av introduksjonskortet i uke 16, og frist for bestilling er 15. mai. Mer informasjon om GolfMore og bruk introduksjonskortene vil bli sendt klubbene i første halvdel av mai.

Informasjon om og regler for bruk av introduksjonskortet sendes til kortinnehaverne i uke 22. Kortet vil være gyldig for bruk fra 1. juni.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club