NGF inviterer bevegelseshemmede og døve golfspillere 16 år og eldre til treningssamling

Publisert tirsdag 16. mai 2017

Ut over at det ikke er et nybegynnerkurs i golf er det ingen krav til ferdighet. For å delta må man ha et ønske om å bruke tid på målrettet utvikling av sitt golfspill. Samlingen arrangeres på Larvik GK fredag 9.juni kl 10.00 – 16.00, og trener er Henrik Björelind. NGF dekker kostnader knyttet til trening. Den enkelte dekker selv kostnader knyttet til reise, bespisning og evt. overnatting.

Se invitasjon på aktivitetskalenderen

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club