Selv om Golftinget endelig kan arrangeres fysisk igjen, vil avstemmingen i tingsalen foregå digitalt. Alle delegater vil bli invitert til en opplæring i det digitale verktøyet.

Publisert torsdag 14. oktober 2021

I uka som leder opp til Golftinget 21. november vil NGF og idrettsforbundet arrangere to Teams-møter hvor delegatene blir godt kjent med GoPlenum-løsningen som skal brukes under avstemmingen.

Det første møtet gjennomføres mandag 15. november fra kl. 18.00 til 19.00, og det er en ny sjanse til samme klokkeslett dagen etter (begge møtene har likt innhold).

Hensikten med opplæringen er å skape trygghet for det som skal skje på selve Golftinget, forteller Kjell Rune Nordli i Norges Idrettsforbund.

Han forsikrer at det elektroniske verktøyet er enkelt å bruke. Likevel oppfordres alle til å ta med seg opplæringen.

Vi har kjørt flere slike kurs for andre særforbund, og deltakelsen er normalt veldig høy. De aller fleste synes det er nyttig å bli kjent med verktøyet før de kommer til selve tinget, forklarer Nordli.

Det er satt av én time til opplæringen, hvor kursholderen vil gå gjennom de mest grunnleggende funksjonene i GoPlenum.

Alle delegater som melder seg på Golftinget vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet, som verken krever tekniske forkunnskaper eller aktiv deltakelse. Du vil få all nødvendig informasjon under opplæringen, og hensikten er som nevnt å trygge delegatene, gjentar Kjell Rune Nordli.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club