IT-avgiften øker

NGF sender ut IT-avgiften i uke 8. Økningen er på nesten åtte kroner.

Denne uken mottar golfklubbene IT-avgiften som baseres på antall medlemskap 20 år og eldre.

Årets IT-avgift øker fra kr 37,80 til kr 45,30. Økningen skyldes i all hovedsak en forsterket dansk kronekurs som dessverre slår negativt ut i en GolfBox-avtale i danske kroner.

IT-avgiften er en ren viderefakturering fra GolfBox i henhold til gjeldende tingvedtak.