Arbeidet med barn og unge i golf-Norge intensifieres av NGF de kommende årene.

Publisert tirsdag 9. mars 2021

Med mål om å få en oversikt over klubb-Norges juniorsatsinger- og behov, sendes det denne uken (uke 10) ut en kort undersøkelse.

Basert på dagens situasjon i de norske klubbene, prioriterer NGF virkemidler og tiltak for et vellykket juniorløft. Dersom du er den som skal fylle ut undersøkelsen for klubben og har tilgang til hvor mange barn og unge som er i trening i forskjellige aldersgrupper, skal ikke undersøkelsen ta mer enn 5 minutter å fylle ut. Du vil finne en link til undersøkelsen sendt til golfklubbens e-post adresse, som registrert i GolfBox, i løpet av onsdag 10. mars.

Dersom klubben ikke har mottatt e-posten om undersøkelsen med tilhørende link, ber vi om å bli kontaktet på følgende e-postadresse: barnogunge@golfforbundet.no

Nedenfor finner du en informasjonvideo om undersøkelsen.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club