Purring - Kartlegging av behov for trenerkurs i 2019. Frist 13. januar 2019.

Publisert tirsdag 18. desember 2018

For å nå norsk golfs mål om å få flere og bedre spillere i sunne klubber, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer.

I fremtidens golfklubb arbeider profesjonell og frivillig hånd i hånd. Proen kan ikke lenger være alene om å dekke all aktivitet og behov for Ivaretakelse av klubbens medlemmer, spesielt barn og unge, nybegynnere og høy hcp-ere. Proen trenger flere hender, og her, som i all annen idrett, er det frivillige trenerkorpset viktig!

For å kunne gi et best mulig kurstilbud til det frivillige trenerkorpset er vi avhengig av en tilbakemelding og kartlegging av kursbehov i klubbene.

Tilbakemeldinger og svar på denne undersøkelsen vil danne grunnlag for kurstilbudet på Trener 1, Trener 2 og Ungdomsdriven i 2019. Har din klubb allerede avdekket et behov for å sende kursdeltakere på Trenerutdanning i 2019, er det svært viktig at vi får vite dette allerede nå.

Vi anbefaler deg, som på vegne av klubben svarer på undersøkelsen, om å være nøye med å sjekke behovet med sportslig ansvarlig/pro - klubbens trenerteam - innen du svarer.

Link til selve undersøkelsen ligger her

Vedlagt ligger også en kort presentasjon av de ulike trenerkursene og målgruppene for de ulike nivåene. Les gjerne igjennom dette dokumentet før du svarer.
Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Kontakt

Svein Erik Hansen

Trenerutvikler 918 09 531 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club