Som en bistand til vår avdeling Klubbservice har NGF etablert et utvalg, Klubbdriftsutvalget, som skal bidra til at vi gir klubbene så god og relevant bistand og service som mulig.

Publisert tirsdag 26. juni 2018

Kristiansund GK og Salten GK er med som representanter fra klubber som ikke er hjemmehørende i de aller mest befolkningstette områdene og/eller drives av frivillige. I tillegg deltar Golfadministratorenes forening (GAF) og Foreningen for norske golfbaner (FNG).

Utvalget skal arbeide for realiseringen av de mål og føringer som er gitt i golf-Norges Virksomhetsplan, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse i golf-Norge. Utvalget skal ta initiativ til å organisere brukermedvirkning i aktuelle prosesser, eventuelt gjennom arbeids- og fellesmøter. Blant annet skal utvalget være med å prioritere NGFs bruk av ressurser på området. Hva er de viktigste tingene å ta tak i, hvilke kommunikasjonskanaler og møteplasser egner seg for hva, hvordan kan vi sammen øke hele golf-Norges tilgang til kompetanse og etablere muligheter for erfaringsutveksling? Kan vi klare å samordne innkjøp av varer og tjenester for å oppnå stordriftsfordeler og/eller forenklinger? Dette er noen av spørsmålene og temaene som Klubbdriftsutvalget vil adressere.

Utvalget hadde sitt første møte 18. juni. Deltakere var Kjetil Løbersli, Sigve Bollestad, Matthias Gullberg, Line Berg, Lars Havrevold, Frode Valle, Kate Hege Nielsen og Rune Hauger. Har dere spørsmål eller innspill til utvalget kan de rettes til rune.hauger@golfforbundet.no eller en av de andre medlemmene.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club