Klubbene i Sentrum

Forbundet ønsker tilbakemelding fra din klubb, på hva dere mener om NGFs arbeid!

Onsdag 14. september ble kartleggingen «Klubbene i Sentrum» sendt ut til klubbens e-postadresse. 

I denne kartleggingen ønsker vi å vite hva din klubb mener om NGFs arbeid på områdene: ledelse, service og opplevelse, samt de virkemidler forbundet skal jobbe med i henhold til «Revidert virksomhetsplan for golf-Norge 2022-2023».

Klubbens svar er svært viktig i arbeidet for å forbedre NGFs service overfor klubbene.
Resultater fra undersøkelsen blir presentert på årets Golfforum som arrangeres 4.-6. november. 

Spørsmålene er i stor grad påstandsbaserte, og det tar rundt 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Svarfrist: 28. september.

Eventuelle spørsmål til kartleggingen kan sendes til: post@golfforbundet.no