På NGFs koronasider finner dere nå oppdaterte plakater og annet informasjonsmateriell

Publisert fredag 26. mars 2021

Bølge 3 av koronapandemien inneholder muterte virusvarianter som er atskillig mer smittsomme enn det vi ble kjent med i fjor vår og sommer. De gir også mer alvorlig sykdomsforløp og det viser seg at de som blir smittet og syke er stadig yngre. Samtidig har vi levd med pandemien såpass lenge at vi har etablert noen selvfølgelige rutiner som nok ikke lenger trenger å innlæres.

Det er også et faktum at smittetrykket varierer både over tid og fra sted til sted, samt at anlegg og klubber er ulike både når det gjelder tilgjengelig areal og utforming, og har forskjellige ressurser når det kommer til bemanning etc. Alt dette påvirker hvordan den enkelte klubb og anleggseier må innrette sine smittevernstiltak. Det eneste som er sikkert er at avstand, renhold etc. er viktigere enn noen gang.

De oppdaterte plakatene har fått påført et oppdatert tidspunkt (mars 2021). Vi har også laget nye plakater vedrørende munnbind, men ber dere være bevisste på om det er fornuftig å bruke dem eller ikke. Munnbind erstatter ikke avstand, men det kan være nødvendig, og pålagt, å bruke noen steder i gitte situasjoner.

Plakatene og informasjonsmateriellet finner dere nederst på NGFs Temaside - Korona under "Aktuelle tema og problemstillinger" og "Informasjonsmateriell".

Vi vil fortsette å oppdatere koronasiden og informasjonsmateriell etter hvert som det kommer endringer fra myndighetene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club