Publisert tirsdag 16. juni 2020

OPPDATERTE FELLESIDRETTSLIGE ANBEFALINGER

Fra mandag 15. juni, ble antallet som er tillatt på arrangement økt fra 50 til 200. De samme kravene om bl.a. 1 m. avstand og en ansvarlig arrangør, som fører lister og har kontroll på hvem som er tilstede, gjelder fortsatt.

I tillegg åpnes det nå for at garderober kan tas i bruk. Husk at også her gjelder regelen om
1 m. avstand og godt daglig renhold.

Mer informasjon kan dere finne i veilederen med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet

Veileder i smittevern for idrett

Golfbil

Etter at myndighetene åpnet for at alle seter kunne tas i bruk på flyene har det vært flere henvendelser til NGF om at da må jo også flere kunne dele en golfbil – selv om de ikke er fra samme husstand. Nei, slik er det ikke. Hovedregelen om at vi skal holde minimum 1 m. avstand til andre personer er fortsatt gjeldende.

Det har i hele koronaperioden vært slik at myndighetene har vært opptatt av det totale smittetrykket og at i den vurderingen er det noen grupperinger og noen bransjer som vurderes annerledes enn andre. Lettelser for barn prioriteres foran voksne, næringslivet foran frivilligheten etc. At myndighetene i en gradvis åpning og tilbakegang til normalen prioriterer å redde flybransjen kan ikke tas som signal på at nå kan vi også sitte to i en golfbil. Vi ber alle klubber om å fortsette å passe på at golfbiler leies ut til bruk for kun en person dersom man ikke tilhører samme husstand.

Koronafaren er ikke over

Gamle plakater med ikke oppdatert spillerinformasjon bør byttes ut. Vi må fortsatt ta hensyn til hverandre og holde oss hjemme om vi er syke, omgås færrest mulig mennesker og holde avstand, hoste i armkroken og ha god håndhygiene. Klarer vi ikke det risikerer vi en ny oppblomstring og innføring av nye begrensende tiltak.

Her finner du siste versjon av plakat med koronainformasjon til spillere.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club