Ny økonomisk tiltakspakke for idretten - Aktuell både for tidligere og nye søkeklubber

Publisert torsdag 23. juli 2020

En ny koronakrisepakke for bl.a. idretten er klar. Se Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider for mer informasjon.

Etter NGFs vurdering fjerner denne tiltakspakken den tvilen som måtte ha vært tilstede ved forrige ordning, og åpner for mer tilskudd til norske golfklubber.

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19 utbruddet. Denne nye krisepakka gjelder økonomiske tap i perioden 12. mars til og med 31. august. Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret og hatt et samlet tap på mer enn kr. 25.000.

Den forrige tiltakspakken (1) var sterkt knyttet til arrangement og det dekkes også av denne tiltakspakken (2), men denne gangen har man utvidet med «annen spesifisert aktivitet». Med «annen spesifisert aktivitet» forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden (som eksempel nevnes idrettsanlegg, turneringer, svømmeopplæring, håndballskoler og fotballakademi). Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg og andre rom og lokaler. Det kan også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til arrangement eller annen spesifisert aktivitet. Det kan ikke søkes om dekning av sponsor- og reklameinntekter, pengegaver, bortfall av medlemsinntekter og/eller ordinær treningsavgift som ikke er knyttet til enkeltstående arrangement.

Denne nye tiltakspakken har altså både et lengre tidsrom og dekker flere tap av inntekter enn den forrige. Derfor kan både organisasjoner som fikk kompensasjon i tiltakspakke 1, og de som fikk avslag, nå søke om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forrige ordningen.

Dersom man oppfyller ordningens vilkår kan man få kompensasjon med inntil 70 % av godkjent søknadsbeløp.

Hele forskriften finner dere her.

Søknad om kompensasjon skal leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Det legges opp til løpende utbetalinger og siste søknadsfrist er 15. september 2020.

Har dere spørsmål til ordningen så finnes mange spørsmål og svar her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club