Publisert fredag 5. juni 2020

Som vi meldte 2.6.20 er det kommet noe ny læring vedrørende smitterisiko etter kontakt med gjenstander/overflater. De medførte noen nye muligheter når det gjelder bl.a. handicapregulerende runder og som en følge av det har vi nå justert både retningslinjene for bruk av golfanlegg i koronatider og skrevet om modifiserte golfregler.

Et par nye ting å merke seg i de modifiserte reglene er:

Merkestaker

Generell regel om at merkestaker skal være uflyttbare hindringer er fjernet.
Vi er dermed tilbake til det normale om at merkestaker anbefales å være flyttbare hindringer. NB! Hvite grensestaker er og har alltid vært uflyttbare.

Bunkere

Raker kan nå legges ut og brukes igjen, men merk at man ikke både kan ha raker i bunkere og samtidig midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker. Klubbene må dermed velge enten raker eller midlertidig lokal regel, ikke både og.


Ellers har vi fått noen bekymringsmeldinger om bruk av golfbiler

Det har fra flere hold blitt meldt om at klubber/baneselskap tillater deling av golfbil, selv om personene ikke tilhører samme husstand. Vi minner om det generelle kravet om at man skal holde minimum 1 m avstand til hverandre, noe som umuliggjør deling av golfbil dersom man ikke tilhører samme husstand eller har montert skillevegg/pleksiglass i golfbilen.

Vi ber om at de som feilaktig har tillat deling som nevnt ovenfor retter opp i det i fortsettelsen.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club