Publisert onsdag 8. april 2020

Ikke alle forstår alvoret!

De aller fleste golfklubber ser ut til både å informere godt og ha gode rutiner og kontroll når det gjelder smittevern i disse dager. Vi får imidlertid også meldinger fra personer som har dårlige opplevelser, der flere klubber tror aktiviteten kan foregå slik den gjorde før koronaviruset slo til. Dere må skjerpe dere. Dere kan bli anmeldt og straffet, få søksmål mot dere og dere risikerer å være årsaken til at alle golfbaner må stenge igjen.

Vi minner om at det ikke skal utøves golfaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Ansvar for klubber som tilrettelegger for idrettslig aktivitet.

Juridisk avdeling i idrettsforbundet (NIF) har utarbeidet et skriv som omtaler hvilket ansvar som hviler på idrettslag som åpner for aktivitet i disse koronatider.

Dette skrivet bør alle som sitter i ledelsen av en klubb lese nøye!

Forbud mot idrettsarrangement fram til 15. juni.

Regjeringen besluttet i går at kultur- og idrettsarrangement forbys fram til 15. juni. Idrettsforbundet skriver på sine sider at restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Mer informasjon finnes på Idrettsforbundets nettsider.

Søknadsfrist for økonomiske tap knyttet til avlyste arrangement er satt til 21. april!

Som vi har omtalt tidligere er det satt av midler til en kompensasjonsordning for de klubber som i perioden 5. mars - 30. april har hatt økonomiske tap knyttet til avlyst, stengte eller utsatte arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset. Nå har det både kommet mer informasjon om forutsetningene for å kunne søke og en søknadsfrist (21.4.20). Det som imidlertid mangler er søknadsskjema, hjelpeskjema og ytterligere informasjon. Dette er forventet klart 14.4.20. Det betyr at dere vil ha en uke på å søke.

Her finner dere mer info:

Desinfisering og rengjøring for forebygging av koronasmitte

Her kan dere finne informasjon om desinfisering og rengjøring for forebygging av koronasmitte. 

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club