Publisert torsdag 16. april 2020

Husk søknadsfrist 21. april!

Vi minner om at søknadsfristen begynner å nærme seg for kompensasjonsordningen for økonomiske tap dere eventuelt har hatt som følge av myndighetenes pålegg om å avlyse, stenge eller utsette arrangementer i perioden 5. mars til og med 30. april. Her finnes mer info om ordningen og hvordan dere skal søke. 

Vær klar over at sidene til lotteritilsynet oppdateres fortløpende og at dere også kan stille spørsmål på krisepakke@lottstift.no. Husk å oppgi telefonnummer slik at de kan kontakte dere dersom de har spørsmål tilbake til dere.

Kanskje dere bør oppdatere rapporteringen om økonomisk tap i perioden fram til og med juni?

Vi har tidligere sendt ut info om at dere bør rapportere til idrettsforbundet (NIF) de økonomiske tap dere tror dere vil ha som følge av koronaviruset i perioden mars - juni. At dere faktisk gjør det, er viktig for det arbeidet NIF gjør på flere områder for å få kompensert tapene.

Siden den gang har det imidlertid skjedd betydelige og gledelige endringer med at golfanleggene kunne åpnes for spill. For en del av dere kan det sikkert også ha medført at de tap dere estimerte den gang var høyere enn det dere ville estimert i dag. Dersom det stemmer bør dere gå inn og justere estimatene deres slik at de er riktigst mulig ut i fra slik ting ser ut i dag.

Mer informasjon om rapporteringsordningen og mulighet for å endre rapporteringen finnes her

Digitale årsmøter

Ikke alle golfklubber rakk å avholde sine årsmøter før koronaviruset slo til for fullt. Fristen for avholdelse av årsmøtet ble utsatt til 15. juni og som nevnt i tidligere informasjon ble det jobbet med verktøy og beskrivelser for hvordan årsmøtet 2020 kan avholdes digitalt. Dette er nå ferdig og mer informasjon kan finnes på NIFs nettsider

Dette kommer framover

Det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger og få aksept for at vi skal kunne drive så mye som mulig av vår aktivitet også i disse spesielle tidene. Noe av det dere kan forvente i den nærmeste framtid er:

  • Retningslinjer for handicaptellende selskapsrunder i koronatider. Forventes klart i løpet av 17.4.20.
  • VTG for koronatider - digitalisert innhold med video. Forventes klart innen 24.4.20.
  • Åpning for å avholde lukkede klubbturneringer. Her jobbes det overfor flere instanser og vi kan pr. i dag ikke gi en nøyaktig dato, men håper på en avklaring i månedsskiftet april/mai.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club