Publisert fredag 17. april 2020

Noen innspill til arbeidet med å søke om kompensasjon med frist 21. april.

Vi viser til tidligere informasjoner om at dere nå kan søke om kompensasjon for påførte økonomiske tap som følge av koronaviruset. De tilbakemeldingene vi får går ut på at den veiledningen som er gitt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i det alt vesentlige oppleves som lett forståelig. Vi ønsker likevel å gi noen innspill på hvordan klubber vi har pratet med har jobbet og plassert sine tall.

  • All aktivitet i klubben regnes som åpen for allmennheten. Det er fordi det er åpent for alle å melde seg inn.
  • Fyll ut regnearket med detaljerte opplysninger som gjør det enkelt å forstå/dokumentere hvordan dere har tenkt når dere har kommet fram til tallene på de ulike postene. Det vil gjøre det enkelt for dere å forklare ved et eventuelt ettersyn. Fra regnearket skal de samlede summene overføres til det elektroniske søknadsskjemaet som dere får tilgang til ved innlogging via en ID-port.
  • Husk å lagre regnearket på et sted som dere lett finner tilbake til.
  • Vår vurdering er at de fleste aktivitetstap skal på deltakeravgift. Billettinntekt tenker vi passer bedre der en person passivt sitter og ser på andre, ikke der man selv utøver en aktivitet.
  • Sponsorturneringer ser vi på som arrangement og ikke som reklame-/sponsorinntekter.
  • Vi ser ikke at det i denne ordningen er mulig å søke om kompensasjon for tapte inntekter fra proshop og kafé, heller ikke rene reklame-/sponsorinntekter eller leieinntekter.

Vi minner om at det i tillegg til veiledningen ligger en rekke spørsmål og svar på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider, og at disse oppdateres og utøkes kontinuerlig. Der ligger det også en adresse som dere kan sende spørsmål til.

Nå er det mulig å spille handicapregulerende selskapsrunder

Vedlagt følger modifiseringer av golfreglene som gjør det mulig å spille handicaptellende selskapsrunder. Så snart klubber og baner har fått gjort sine tilpasninger og informert sine medlemmer kan vi igjen spille handicaptellende selskapsrunder og foreta påfølgende registreringer i GolfBox. Forutsetningen er at klubben og spillerne har lest og forholder seg til de vedlagte modifiseringene.

Bytt ut de gamle plakatene

Som en følge av at det nå åpnes for å kunne spille handicapregulerende selskapsrunder har det også vært nødvendig å gjøre endringer i plakatene om opptreden før, under og etter spill. Vedlagt følger nye plakater som dere bør bytte ut med de dere har hatt i bruk en stund.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club