Publisert torsdag 19. mars 2020

Informasjon fra Idrettsforbundet (NIF)

NIF har etablert en egen temaside om koronaviruset med nyheter og hjelpemidler som er relevante for idretten: www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus

Før logg og ta vare på dokumentasjon

Det kommer en tid for å søke kompensasjon for tap klubben har lidd som følge av koronaviruset. Da er det viktig at dere har gjort en skikkelig loggføring underveis slik at dere ikke glemmer noe og at dere har skaffet dere og tar vare på så mye dokumentasjon som mulig.

Pr. i dag vet vi ikke hva som vil kreves, men i løpet av noen dager er det forventet mer informasjon om dette.

Eksempel fra klubb

Vedlagt til høyre ser dere eksempel på et nyhetsbrev som kan være en fin hilsen og oppdatering fra klubben. Kanskje en ide også for dere?

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club