Publisert fredag 20. mars 2020

Rapportering av økonomiske tap

NIF har under utarbeidelse et digitalt skjema slik at idrettslag/klubber skal kunne rapportere inn deres økonomiske tap som følge av koronaviruset. Dette ventes ferdig mandag 23.3.20 og allerede i løpet av den uken kan klubbene bli bedt om å fylle inn sine tall for perioden fram til nå, og sende dem inn. Dette er ikke en søknad om kompensasjon, men en rapportering så NIF skal ha oversikt over størrelsesorden av krav som de skal kunne stille overfor nasjonale myndigheter. Det forventes at det blir en månedlig rapportering framover.

Pr. nå har vi ikke mye mer opplysninger om dette, men det vil bli videreformidlet så raskt vi selv mottar mer informasjon. Det vi i denne omgang ønsker er bare å gjøre dere oppmerksom på at det kommer noe ganske snart slik at dere er i beredskap og kan forberede dere så godt som mulig.

Koronahjelp fra kommunen?

Samtidig som vi fra forbundsnivå jobber inn mot nasjonale myndigheter må også dere i klubbene jobbe overfor kommune (og fylke) for å få mest mulig hjelp derfra til å avhjelpe en vanskelig situasjon. I den sammenheng må dere tenke videre enn bare tilskudd. Det kan være å slippe avgifter eller å få praktisk hjelp. Ikke bare klubbene og deres medlemmer, men også hele lokalsamfunnet er tjent med både at vi kommer i gang igjen så raskt som mulig med regulert aktivitet og at vi er i stand til å tilby god og normal aktivitet når alt er tilbake til det vanlige.

Årsmøter

Ikke alle klubber fikk avholdt sine årsmøter før koronaviruset slo til. Her er noen poenger å merke seg og vurdere:

  • NIF har gitt en generell dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. Anbefalingen er at styret fatter vedtak om å utsette årsmøtet, foreløpig på ubestemt tid.
  • Alle tillitsvalgte, inkl. styremedlemmene, blir sittende i sine funksjoner fram til utsatt årsmøte er avholdt.
  • Styret kan fastsette ny kontingent, men ikke øke den ut over konsumprisindeksen. Eventuelle treningsavgifter kan fastsettes av styret.
  • Dersom ikke alle årsmøtedokumenter var helt ferdige så sørg for å ferdigstille dem (f.eks. regnskap, beretning fra revisor etc.) slik at dere er godt forberedt når årsmøtet kan avholdes.
  • Dersom situasjonen ikke endrer seg kan det bli aktuelt å avholde årsmøtet digitalt. Det jobbes med mer informasjon om hvordan det kan gjøres.

Mer informasjon kan finnes på NIFs nettsider.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club