Publisert tirsdag 21. april 2020

Kompensasjonsordning for næringslivet (og idretten)

Fra idrettens side er det en stund jobbet for at den såkalte kontantstøtteordningen for bedrifter også skal omfatte idretten. Det gis det nå en viss åpning for i ordningen som i utgangspunkter gjelder for mars, april og mai. Virksomheter som har vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke, dersom de oppfyller de kriteriene som er satt. Dette er en ordning som også bør kunne åpne muligheter for en del baneselskap, men den enkelte organisasjon må selv sjekke ut om den er omfattet av ordningen.

Det er Skatteetaten som er satt til å forvalte ordningen og her kan du finne ut mer om ordningen samt starte søknadsprosessen.


Kompetansetiltak og utdanningsstipend til ansatte i idrettslag

Nå tilbys emnet «Idrettens organisasjoner og organisering» både som studie med 10 studiepoeng ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og som nettundervisning.

Emnet er spesielt relevant for ansatte i norsk idrett. Kurset vil kunne inngå i en bachelorgrad ved landets høgskoler og universiteter. Kurset gir en god organisasjonsforståelse, og innebærer at ansatte får ny innsikt, eller oppfrisking av gammel kunnskap. Tilbakemeldingene har vært svært gode og det oppleves som relevant for både nykommere og erfarne. Kurset er modulbasert der studentene får tematisk innsikt i disse områdene: Den norske idrettsmodellen, organisering av idretten, idrettspolitikk, idrettens finansiering, internasjonal idrett, den olympiske bevegelse, interessenter og makt. Emnet har arbeidskrav og eksamen som andre kurs i universitets- og høyskolesystemet.

Les om emnet på hjemmesiden til Norges idrettshøgskole

Sparebankstiftelsen DNB og Norges idrettshøgskole har gått sammen om å tilby ansatte fra idrettslag stipend på 7000 kroner slik at hele kursavgiften dekkes.

Noe å merke seg før du eventuelt søker:

  • Du må ha fullført videregående skole eller tilsvarende for å bli tatt opp student.
  • Kurset er fullfinansiert, men du må selv betale semesteravgift på 700 kroner. Denne må fornyes i høstsemesteret hvis du ikke blir ferdig i vårsemesteret som varer frem til juli.
  • Du må fullføre emnet innen 31. desember 2020. I motsatt fall blir du fakturert hele beløpet (det er snakk om ti studiepoeng, mens en fulltids student tar 60 studiepoeng i løpet av et studieår)
  • Emneansvarlig vil også fungere som en veileder. Dere legger sammen et løp for progresjon. Han følger deg opp gjennom kurset.
  • I påmeldingslinken nedenfor må dere krysse av for at deres søknad er akseptert og anbefalt av nærmeste leder.

Her kan du registrere deg om du ønsker å benytte denne anledningen til å søke opptak som student ved Norges idrettshøgskole for å ta kurset med studiepoeng.

Nettundervisning finnes også som et gratis tilbud. Her kan du kan mer om gratistilbudet og registrere deg, hvis denne løsningen passer best for deg.

Stadig flere i NGF er tilbake i full jobb

NGF har trukket tilbake de fleste permitteringer og etter hvert som barnehager og skoler åpnes igjen vil også bruken av omsorgsdager reduseres. Per dato er kapasiteten mest redusert innenfor toppidrett og talentutvikling.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club