Publisert onsdag 22. april 2020

Tre måter å gjennomføre årsmøte på

For de som ikke har fått gjennomført årsmøtet 2020 foreligger det nå tre alternativ. Det kan dere lese mer om på NIFs nettsider.

Fredag 24. april kl. 14-15 og tirsdag 28. april kl. 18-19 avholder NIF gratis webinar om digitalt årsmøte. Link til webinaret kan dere finne i linken ovenfor.

Eksempler på retningslinjer for range

Det er fra sentralt hold ikke utarbeidet retningslinjer for driving range. Årsaken er todelt. For det første tenker vi at de gjeldende generelle retningslinjene om å holde avstand, unngå ansamling av mennesker, rengjøring av alle flater og gjenstander mellom hver gang mennesker kan berører dem etc. er klare og for det andre er forutsetningene for hvilke detaljerte retningslinjer som passer hvor, veldig forskjellige. Noen steder er rangen liten og åpen med store arealer ved utslag, andre steder er rangen innebygd med vegger og tak, svingstudioer etc. Noen baserer seg kun på frivillighet, mens andre har betjent range.

Siden det kommer mange henvendelser til NGF om dette velger vi nå likevel å vise noen eksempler på hvordan dette er løst på klubber av ulik størrelse. Noen poenger som kan være verdt å merke seg er:

  • Mange tillater ikke driver og peg.
  • Det er ikke bare ballene som ikke må berøres eller som må rengjøres mellom hver gang. Det gjelder også ballkurvene og eventuelle betjeningspanel.
  • Flere har tatt i bruk tidsbestilling av tid på range. GolfBox kan brukes.

Eksempel på retningslinjer fra Miklagard GK.

Eksempel på retningslinjer fra Losby GK.

Se også vedlagte eksempler

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club