Revidering av retningslinjer og materiell

Sammen med interesseorganisasjonene GAF, NGA, PGA og FNG samt noen daglige ledere og banearbeidere har NGF utarbeidet flere retningslinjer og informasjonsmateriell til hjelp for klubbene i disse koronatider.

Nå har dette materiellet vært i bruk en tid, det er gjort erfaringer gjennom praktisk bruk og opprinnelige tiltak i samfunnet har blitt lettet litt på. I tillegg jobber NGF overfor idrettsforbundet (NIF) for bl.a. å få aksept for noe turneringsspill. Tidlig i mai (kanskje allerede 30.4) vil det komme nye signaler fra Regjeringen på hvordan de ser for seg tiden etter 15. juni. På bakgrunn av det forannevnte vil vi utarbeide nytt/revidert materiell. Det kan forventes ferdig første hele uke i mai (uke 19).

Renhold av og opptreden i golfbutikk m.m.

Vedlagt følger til orientering to skriv som handler om hvordan renhold, rutiner og opptreden bør være i rom der vi omgås hverandre på golfanleggene. Informasjonen angår både ansatte, og medlemmer/gjester/kunder.

 

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club