Publisert tirsdag 24. mars 2020

Registrering av økonomiske konsekvenser

Som vi har meddelt tidligere er det viktig at dere alle loggfører og, så langt dere klarer, dokumenterer de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

I går kveld sendte idrettsforbundet (NIF) ut en melding til alle idrettslag om å registrere økonomiske konsekvenser i et digitalt rapporteringsskjema.  

Dette skjemaet gir ikke klare henvisninger til hvilke av en golfklubbs inntekter og utgifter som skal føres hvor. Derfor går noen av de daglige lederne, som er med i det vi i kortversjon har kalt «beredskapsgruppe klubb», gjennom rapporteringsskjemaet og diskuterer hvor de mener de forskjellige tingene hører hjemme. I løpet av få dager regner vi med å kunne gi dere innspill på plasseringen slik at vi fra golfens side opptrer mest mulig enhetlig.

Vi oppfordrer dere ALLE til å melde inn de økonomiske konsekvensene for klubben. Det er viktig at vi fra golfens side, også i denne sammenhengen, viser at vi er en viktig aktør med utfordringer som er minst like store som resten av idretten.

Retningslinjer banedrift

Vedlagt følger retningslinjer for å unngå smitte ved arbeid på banen. Vi håper dette kan være et godt utgangspunkt for lokale tilpasninger på det enkelte golfanlegget. Disse retningslinjene er utarbeidet med tanke på i størst mulig grad å sikre kontinuitet i banearbeidet på det enkelte anlegg.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club