Registrering av økonomiske konsekvenser

Som vi har meddelt tidligere er det viktig at dere alle loggfører og, så langt dere klarer, dokumenterer de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

I går kveld sendte idrettsforbundet (NIF) ut en melding til alle idrettslag om å registrere økonomiske konsekvenser i et digitalt rapporteringsskjema.  

Dette skjemaet gir ikke klare henvisninger til hvilke av en golfklubbs inntekter og utgifter som skal føres hvor. Derfor går noen av de daglige lederne, som er med i det vi i kortversjon har kalt «beredskapsgruppe klubb», gjennom rapporteringsskjemaet og diskuterer hvor de mener de forskjellige tingene hører hjemme. I løpet av få dager regner vi med å kunne gi dere innspill på plasseringen slik at vi fra golfens side opptrer mest mulig enhetlig.

Vi oppfordrer dere ALLE til å melde inn de økonomiske konsekvensene for klubben. Det er viktig at vi fra golfens side, også i denne sammenhengen, viser at vi er en viktig aktør med utfordringer som er minst like store som resten av idretten.

Retningslinjer banedrift

Vedlagt følger retningslinjer for å unngå smitte ved arbeid på banen. Vi håper dette kan være et godt utgangspunkt for lokale tilpasninger på det enkelte golfanlegget. Disse retningslinjene er utarbeidet med tanke på i størst mulig grad å sikre kontinuitet i banearbeidet på det enkelte anlegg.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club