Publisert fredag 27. mars 2020

Registering av økonomiske tap

Som meddelt 24.3.20 har noen daglige ledere i vår beredskapsgruppe arbeidet med å utarbeide en veiledning for å hjelpe golfklubbene i deres utfylling av NIFs digitale rapporteringsskjema. I dag er denne veiledningen gjennomgått med NIF som kunne bekrefte at det er en korrekt forståelse som her er gjengitt. Du finner veiledningen i vedlagte dokument og kan legge inn tall, men du kan ikke sende inn dette dokumentet istedenfor å legge tallene inn i NIFs digitale rapporteringsskjema.

Det er viktig at alle klubber sender inn sin rapportering og at dere gjør det så raskt som mulig for hele perioden fram t.o.m. juni 2020. Det er estimerte tall som skal legges inn og det er mulig å gjøre oppdateringer i ettertid. NIF vil bruke de innrapporterte tallene i sitt fortløpende arbeid for å kreve kompensasjon fra myndighetene. Søknadsrunde vil komme senere.

NIFs rapporteringsskjema kan du finne her.

NGF permitterer

Norges Golfforbund har sendt ut permitteringsvarsel til en stor del av sine ansatte. Noen vil bli permittert 100 % og andre fra 40-70 %, totalt vil bemanningen reduseres med 15 årsverk og det får selvfølgelig merkbare konsekvenser. Ikke alle ønsker om bistand kan imøtekommes og det vil kunne ta lengre tid før man får svar på sine henvendelser.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club