Publisert fredag 3. april 2020

Følg med - oppdateringer

Etter hvert som vi nå får tilbakemeldinger og gjør oss erfaringer gjøres det justeringer på vår temaside om korona. Gjør det derfor til en rutine å gå innom denne siden med jevne mellomrom. Vi har i dag bl.a oppdatert teksten på plakatene om opptreden før, under og etter spill. 

Vi har også oppdatert landingsiden for spillere: www.golfforbundet.no/korona

Alternativ dugnadsform - eksempel

I disse koronatider bør det ikke arrangeres de tradisjonelle dugnadene på landets golfbaner. Isteden kan det f.eks. legges til rette for dugnadsarbeid på selvvalgt tidspunkt med valg av oppgaver fra en på forhånd oppsatt liste fra klubben. Se vedlagte eksempel.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club