Det er viktig at anleggsverdiene tas vare på, også i koronatider!

Publisert mandag 30. mars 2020

Vedlagte artikkel er skrevet av seniorforsker Trygve Aamlid og forsker Karin Juul Hesselsøe. Begge jobber i «Gressgruppa» i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og holder til på Landvik ved Grimstad. NIBIO er verdensledende på enkelte områder når det gjelder forskning på gress på golfbaner. Trygve sitter også i styret i den felles Skandinaviske forskningsstiftelsen STERF som er etablert i et samarbeid mellom golfforbundene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club