Der det finnes ildsjeler, finnes det råd!

Publisert tirsdag 27. november 2018

Vinteren er tiden for å finne de rette personer til å utforske golfklubbens områder. Klubber som tar vare på og synliggjør sine kulturminner, opplever bedret samarbeid med lokalsamfunnet, lokale organisasjoner og offentlige myndigheter, og økt velvilje i media. De tiltrekker seg nysgjerrige turgåere, både i og utenfor sesongen, og økt medlemstilgang.

Bruk 5 minutter til å lese igjennom vedlagte folder, finn ut hvilke historieinteresserte personer som kan tenkes å kunne bidra i det videre arbeidet og send folderen til vedkommende. Trenger klubben noen trykte eksemplarer, send en e-post til golfhistorie@golfforbundet.no.

 

Kontakt

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club