Med nye golfregler gjeldende fra 1.1.2019, må kursmateriellet til VTG oppdateres.

Publisert mandag 7. januar 2019

Kurspakken forventes ferdig og tilgjengelig på Idrettsbutikken i løpet av februar.

Bestemmelser for VTG og krav til at VTG-ansvarlig og minst én trener som er involvert i VTG-opplæringen har tatt e-læringskurset innen 1. mai, gjelder fortsatt.

Mer informasjon kommer fortløpende i NGF-nytt.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club