NGF søker etter assisterende generalsekretær i 100 % fast stilling.

Publisert lørdag 13. mars 2021

Golf-Norge har i 2020 opplevd en eksplosiv vekst og står godt rustet til å møte fremtiden.

Vår assisterende generalsekretær går av med pensjon høsten 2021 og i den forbindelse søker NGF etter hans etterfølger.

Assisterende generalsekretær vil ha følgende hovedoppgaver:

  • Ansvarlig for idrettsjuss og forbundets organisasjonsarbeid.
  • Stedfortreder for generalsekretær og sparringspartner til staben.
  • Sekretær for styret og ansvarlig for at sakspapirer til styret holder høy kvalitet.
  • Bidra til at golfforbundet spesielt og golf-Norge generelt har høy organisasjonskompetanse.

Mer informasjon og fullstendig stillingsutysning finner du her.

Søknadsfrist: onsdag 31. mars 2021.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club