NGF søker avdelingsleder Klubbservice i 100 % fast stilling.

Publisert mandag 21. februar 2022

Leder for avdeling Klubbservice går av med pensjon til sommeren, og vi søker hennes etterfølger.

Avdelingsleder Klubbservice vil ha følgende hovedoppgaver:

  • Ansvarlig for ledelse av avdelingen inkl. personaloppfølging.
  • Budsjettering og økonomistyring.
  • Medlem av NGFs ledergruppe.
  • Videreutvikle fagområdet Klubbservice, inkludert nettbasert utdanning og bruk av ny teknologi.
  • Bidra til å forenkle den administrative hverdagen på klubb.
  • Bidra til at Golf-Norge ivaretar golfspillerne på best mulig måte.

Mer informasjon og fullstendig stillingsutysning finner du her.

Søknadsfrist mandag 28. februar 2022.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club