NGF søker turneringskoordinator i 100 % stilling

Publisert tirsdag 6. oktober 2020

Vi søker etter en person som har erfaring med og kompetanse om golfregler og turneringsvirksomhet.

Turneringskoordinator vil få følgende hovedoppgaver:
• Kvalitetssikre alle oppgaver i forhold til NGFs turneringsvirksomhet for barn og ungdom.
• Stimulere til et attraktivt konkurransetilbud for barn og ungdom.
• Opplæring/utdannelse av dommere og TD.
• Opplæring og oppfølging av frivillige.

Turneringskoordinator vil jobbe tett sammen med klubber og frivillige for at turneringsvirksomheten skal være så attraktiv som mulig.

Fullstendig stillingsutlysning finner du her.

Søknadsfrist 20.10.20

 

Kontakt

Thomas Vesteraas

Avdelingsleder turnering og arrangement 400 34 733 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club