Enklere å oppdatere seg på NGFs dagsorden.

Publisert onsdag 29. mars 2017

Norges Golfforbund offentliggjør sakslister og styreprotokoller fra og med 2017. Målet er å gi interesserte et bedre innblikk i hva som er på dagsorden i NGF.

Sakslisten legges ut når styret har mottatt møteinnkallingen, altså en kort uke før styremøtet. Kun seneste saksliste ligger ute da gamle sakslister uansett gjenspeiles i protokollene.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club