Obligatorisk e-læring for alle golfklubber.

Publisert mandag 19. februar 2018

VTG er mye mer enn bare et golfkurs. Her møter man golfklubben for første gang. Her blir man kjent med andre golfspillere, man får en introduksjon til spillet, og fremfor alt blir man kjent med anlegget og golfklubben.

E-læringen hjelper klubben å legge til rette for VTG-kurset. Kravet om bestått e-læringsmodul gjelder minst to personer fra klubben, fungerende VTG-ansvarlig og minst én av klubbens involverte trenere. Treneren kan være profesjonell eller frivillig (Trener 1, Trener 2 eller annen). De som har tatt kurset tidligere må ikke ta det på nytt.

Fristen for å ta e-læringsmodulen er innen man planlegger VTG-kurs og senest 1. mai. Beregnet kurstid: 2 timer.

Husk å oppdatere VTG-ansvarlig i Golfbox!

Mer om kurset finner du her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club