Re Golfklubb i Vestfold med spennende historie.

Publisert mandag 3. desember 2018

Hva har Slagene på Re i 1163 og 1177 med golfbanen å gjøre? Hvor kommer hullnavn som «Dolken», «Fagerskinna» og «Brakteaten» fra?

Gå inn på NGFs historieside og søk opp Re Golfklubb. Her finner du link til både klubbens historie og historien bak alle hullnavnene ført i pennen av gründer og grunneier Kjell Holm.
Vet du om noen som kan gjøre en tilsvarende jobb med din klubbs historie? Vi vet at klubber som tar vare på og synliggjør sine kulturminner, opplever bedret samarbeid med lokalsamfunnet, lokale organisasjoner og offentlige myndigheter, og økt velvilje i media. De tiltrekker seg også nysgjerrige turgåere, både i og utenfor sesongen. Får ikke du også lyst til å besøke Re Golfklubb?

Har du spørsmål, send en e-post til golfhistorie@golfforbundet.no  

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club