Alle klubber må revidere lokale regler slik at de er iht. golfreglene 2019.

Publisert tirsdag 26. mars 2019

På NGFs hjemmesider finnes oppdatert informasjon om golfregler og handicap.

Forslag lokale regler 2019 (Model Local Rules)
Lokale regler inngår i spillereglene og må være utformet og formulert i henhold til golfreglene og godkjente lokale regler gjengitt i Forslag lokale regler (Model Local Rules).
Det oppfordres til at disse norske tekstene benyttes slik at en lokal regel spillere møter på forskjellige baner/i forskjellige turneringer har den samme ordlyden (og betydningen).

Banemerking 2019 (straffeområder)
R&A og NGFs anbefaling er at alle straffeområder merkes som røde straffeområder i forbindelse med daglig spill. Dokumentet «Banemarkeringer som definerer grenser» beskriver hvilke farger som brukes på norske baner.

Nivå 1 regelseminar
Det er hittil arrangert seks seminarer og siste mulighet nå er.
• Quality Hotel Entry (Kolbotn) lørdag 30. mars

Klikk her for mer informasjon.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club