I 16 år har klubber tilsluttet Golf - Grønn Glede (GGG) gitt et golftilbud til personer som av ulike grunner har behov for tilrettelegging.

Publisert tirsdag 9. februar 2021

Flere hundre personer har gjennom disse årene kommet i gang med golf, og for mange har golf vært et viktig bidrag for et mer aktivt liv.

Tilrettelagt golf

GGG er et tilrettelagt golftilbud hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. Gjennom GGG settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen på like vilkår. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger.

Ca. 40 golfklubber er en del av GGG. Klubbene velger selv sine målgrupper som inkluderer bl.a. bevegelseshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom. Klubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten, og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Vi har plass til flere GGG klubber så ta gjerne kontakt for en prat eller finn mer informasjon på våre nettsider.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club