Disiplinærutvalget ser alvorlig på saken.

Publisert tirsdag 9. august 2022

En mann i 60-årene er utestengt fra all golfaktivitet hos alle klubber tilsluttet NGF i ett år etter å ha blitt dømt for rasistiske ytringer mot en motspiller under lag-NM i 2. divisjon.

Et enstemmig Disiplinærutvalg (DSU) har besluttet å utestenge vedkommende fra alle golfbaner, herunder også klubbhus, driving-range og andre treningsområder som eies eller drives av en klubb tilsluttet Norges Golfforbund i ett år, med virkning fra 25. juli.

Vedkommende har begjært om fornyet behandling av saken. Saken er oversendt DSU til behandling.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club