NGF har produsert opp markedsmateriell til VTG og prøvgolf.no for 2019.

Publisert tirsdag 19. februar 2019

Det lages digitalt markedsmateriell som kan brukes fritt av klubbene.

Nytt av året er noen korte filmsnutter og plakater som kan brukes i sosiale medier for å skape mer trykk på disse kanalene.

Den nasjonale markedsføringen av VTG/prøvgolf.no starter i uke 9. Det finnes nå et nytt arkiv med markedsføringsmateriell, bilder og film som er tilgjengelig for golfklubbene.

Mange klubber har spørsmål til markedsføring og bruk av sosiale medier. NGF tilbyr derfor kostnadsfri veiledning.

Mer om veiledningstjenesten finnes her.

Kontakt

Aleksander Ottersen Mile

Innholdsansvarlig 950 88 082 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club