Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Publisert tirsdag 28. november 2017

#metoo er en emneknagg og en internasjonal kampanje i sosiale medier som retter søkelyset på omfanget av seksuelle overgrep og trakassering – særlig begått mot kvinner.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med golfens verdier. NGF oppfordrer derfor alle golfklubber til å sette dette temaet på dagsorden, samt å forebygge seksuell trakassering i golfklubben.

Mer informasjon og materiell om idrettens retningslinjer finnes her

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club