Midler til aktivitet for utviklingshemmede

Skal fordele 7,5 millioner til rekrutteringstiltak.

Publisert 25. mars 2024

Ønsker klubben å skape nye og inkluderende golftilbud for utviklingshemmede? Eller har klubben allerede et etablert tilbud som trenger flere spillere?

Norges idrettsforbund (NIF) er tildelt 7,5 millioner kroner til utvikling av flere og bedre idrettsaktiviteter for utviklingshemmede, som blant annet skal gå til rekruttering av nye idrettsutøvere med utviklingshemning. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at flere utviklingshemmede utøvere rekrutteres lokalt i idrettslagene, der målet er fellesskap og idrettsglede.

Neste søknadsfrist er 15.april. For mer informasjon, se HER

Gøril Hansen
Gøril Hansen

Rådgiver paragolf

Til toppen