Publisert torsdag 7. mai 2020

På grunn av koronasituasjonen er alle raker fjernet fra bunkerne for å hindre smittespredning. I den forbindelse har vi laget en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker, som klubben kan velge å ta i bruk, se vedlegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til turnering@golfforbundet.no.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club