Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august!

Publisert mandag 7. august 2017

I årets merverdiavgiftskompensasjon skal det fordeles 1,3 milliarder til frivillige organisasjoner. I fjor fikk til sammen 162 golfklubber 25,7 millioner utbetalt i forbindelse med ordningen og golfklubbene har tilsammen fått utbetalt over 128 millioner siden ordningen ble innført i 2010.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Golfklubbene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Hvordan søke?

  • Søknadsprosedyren er svært enkel for klubber som har under kr. 5 millioner i brutto driftskostnader. Klubben trenger kun å rapportere inn brutto driftskostnader (finanskostnader skal ikke være med) for 2016.
  • Nytt av året er at klubber med brutto driftskostnader over kr. 5 millioner nå også skal søke momskompensasjon via NIFs nettbaserte løsning (KlubbAdmin).

For søknadsprosedyre og mer informasjon se: idrettsforbundet.no

Søknadsfristen er satt til 15. august 2017.

NB! Klubber som tidligere i år har søkt momskompensasjon (f. eks. i forbindelse med samordnet rapportering) og fått kvittering for mottatt søknad, trenger ikke å søke på nytt.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club