Vi minner om at siste frist for søknad om momskompensasjon er 15. august!

Publisert mandag 6. august 2018

I årets merverdiavgiftskompensasjon skal det fordeles 1,4 milliarder til frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

I fjor fikk 161 golfklubber 24,8 millioner utbetalt i forbindelse med ordningen og golfklubbene har til sammen fått utbetalt over 153 millioner siden ordningen ble innført i 2010.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Golfklubbene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Hvordan søke?

  • Søknadsprosedyren er svært enkel for klubber som har under kr. 5 millioner i brutto driftskostnader. Klubben trenger kun å rapportere inn brutto driftskostnader (finanskostnader skal ikke være med) for 2017.
  • Klubber med driftskostnader over kr. 5 millioner skal også søke momskompensasjon via NIFs nettbaserte løsning (KlubbAdmin).

For søknadsprosedyre og mer informasjon se: idrettsforbundet.no

Søknadsfristen er satt til 15. august 2018.

NB! Klubber som tidligere i år har søkt momskompensasjon (f. eks. i forbindelse med samordnet rapportering) og fått kvittering for mottatt søknad, trenger ikke å søke på nytt.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club